AUDIONOTE VIETNAM là nhà phân phối ủy quyền sản phẩm Hi-End Audio của Audio Note UK danh tiếng. Mục tiêu AUDIONOTE VIETNAM hỗ trợ tốt nhất đến người sử dụng và thưởng thức ở Việt Nam và truyền cảm hứng, sáng tạo trong từng sản phẩm mà Audio Note đã và đang dày công phát triển, đặc biệt kinh nghiệm chuyên gia Hi-End Audio của người anh cả đáng kính PQ – Audio Note UK, đã dày công phát triển các hệ thống âm thanh đỉnh cao trên toàn cầu.
Các dòng sản phẩm chính mang thương hiệu Audio Note UK bao gồm:
-Analogue: Turntables, MC Transformers, Tone Arms, Cartidges
-Digital: CD Players, CD Transports, DACs 
-Preamps
-Amplifiers: Integrated Amplifers, Power Amplifiers, Mono Block Amplifiers. Có lẽ không có nhà sản xuất nào trên thế giới phát triển toàn diện các dòng sản phẩm âm li Hi-End Audio phong phú như Audio Note. Audio Note đã phân nhóm 5 cấp độ thưởng thức âm thanh (Performance Levels), từ đó người dùng dễ dàng lựa chọn hệ thống âm thanh phù hợp.
-Speakers
-Cables: Interconnect Cables, Speaker Cables, Tone Arm Cables
-Audio Components:

 

AUDIONOTE VIETNAM is the Authorized Distributor of famous Hi-End Audio Products of Audio Note UK.

 

 

AUDIONOTE VIETNAM

Audio Note UK Authorized Distributor